עופרת - 0.5/0.7 2B

  • מק"ט : S5OM8MDVDM
  • 3.00
  • אפשרויות:
    עובי
אזל המלאי עבור /

תגובות:

כללי:
ברוכים הבאים לאתר האגודה (להלן: "האתר") המופעל על ידי החברה הכלכלית של אגודת הסטודנטים תל-חי בע"מ (להלן: "החברה הכלכלית"). האתר מציע מוצרים ושירותים שונים (להלן: "המוצרים") אשר יימכרו על ידי החברה הכלכלית וספקים חיצוניים (להלן: "הספקים"), המוצרים ימכרו ברובם לסטודנטים (להלן: המשתמש").
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. כל משתמש באתר מביע את הסכמתו, בעצם השימוש באתר, כי הוא מכיר את תנאי השימוש באתר ואת הכללים החלים על השימוש בו ומסכים להם. לאור האמור, מתבקש המשתמש באתר לקרוא בקפידה את תנאי השימוש.
* התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

השימוש באתר:
כל אדם או תאגיד רשום בישראל רשאי לקנות באתר במידה והוא מחזיק כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק כדין, השימוש באתר מותנה הקלדת פרטים בסיסיים לצורך מעקב כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, אישור קריאת תקנון זה וכד'.
הזמנת מוצרים ותשלום:
הזמנת המוצרים באמצעות האתר אפשרית בדרך של יצירת סל קניות אליו מצטברים כל המוצרים שרכשת באתר. קבלת הזמנה באתר תבוצע רק לאחר סיום הרכישות באתר, אישור ההזמנה הסופית וביצוע התשלום. מועד קבלת ההזמנה יחשב כמועד שנרשם במחשבי החברה הכלכלית. כל עוד לא אושרה ההזמנה הסופית, רשאי המשתמש לחזור בו ולבטל את ההזמנה, התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
לאחר אישור העסקה, המכירה תירשם במחשבי האתר ויתקבל אישור שהתקיימה העסקה.

תוכן האתר:
התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד. עשויים להימצא באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה הכלכלית לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם. כל הנתונים והמידע המופיעים באתר לגבי מלאי המוצרים מתעדכנים מעת לעת ונכונים למועד העלאת הנתונים לאתר. יתכן והנתונים ומצב המלאי בפועל יהיו שונים מאלו אשר מופיעים באתר בכל מועד נתון.
למען הסר ספק, החברה הכלכלית לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור מוצרים, מחיר, תנאי תשלום, תמונות וכל מידע אחר לגבי המוצרים.
מובהר כי לחברה הכלכלית שמור שיקול דעתי בלעדי להציע חלק מהמוצרים לסטודנטים בלבד.

מחירים:
המחיר הסופי שיגבה עבור מוצר המוצג באתר, הנו המחיר כולל מע"מ. מחיר המוצרים אינו כולל דמי משלוח.

מוצר מסוג "מרתון" (תנאי רכישה וביטולים):
מוצר מסוג "מרתון" הוא שירות ייחודי המיועד לרווחת הסטודנט המשתמש וחלים עליו תנאים שונים משאר המוצרים. רכישת מוצר מסוג מרתון במחיר המוזל ניתנת אך ורק לסטודנטים החברים באגודת הסטודנטים ומחזיקים בכרטיס סטודנט בתוקף לשנת 2015-6.
טרם המרתון יתעדכן המשתמש בכיתות ובשעות בהם מתקיימים המרתונים אליהם נרשם דרך אתר האגודה. המשתמש מודע כי תאריכי המרתון נקבעו לפי זמינות מרבית הסטודנטים בחוג ונקבעו לאחר התייעצות עם מזכירויות החוג, המשתמש מודע כי שעת מרתון הינה שעה אקדמית (45 דקות). המשתמש מתחייב להיכנס אך ורק לכיתה אליה שובץ מראש כמופיע בפירוט המוצר.
המשתמש מודע כי החזרת כסף במקרה של ביטול מוצר מסוג "מרתון" בלבד תתאפשר עד שבוע לפני תאריך תחילת המרתון (כל זמן בסמוך לתחילת המרתון ובמיוחד במהלכו לא יינתן החזר כספי פרט למקרים חריגים לשיקולו של יו"ר אגודת הסטודנטים).
נוכחות המשתמש במרתוני האגודה הינה באחריותו המלאה של המשתמש. המשתמש מודע כי רכישת מוצר מסוג "מרתון" אינה ניתן להחלפה או העברה למשתמש אחר. המשתמש מודע כי במידה ולא הגיע למרתון לא תתאפשר החזרת כספו (פרט למקרים חריגים לשיקולו של יו"ר אגודת הסטודנטים). המשתמש מודע כי גם במידה והמרתון אינו לרוחו לא קיימת אופציה להחזרת כספו/חלק מכספו.
המשתמש מודע כי לא תפתח כיתה (יבוטל המוצר) אם ובמידה ולא נרשמו 10 סטודנטים ומעלה, במקרה זה, כספו של המשתמש יוחזר לו במלואו ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה הכלכלית.
זמני המרתון קבועים ומעוגנים כמופיע בפירוט המוצר (מיקום הכיתה יתעדכן בהמשך ויפורסם בערוצי הפרסום של אגודת הסטודנטים) פרט למקרים חריגים שאינם בשליטת החברה הכלכלית, במקרים אילו החברה הכלכלית תשאף להזיז את המרתון במינימום האפשרי ולמשתמש לא כל תהיה טענה בנושא.
בכל מצב שאינו בשליטת החברה הכלכלית של האגודה (שלג, שריפה, הצפה, תקלה טכנית או מחלת המתרגל וכדומה) האגודה תנסה לדאוג לכיתה חלופית, מתרגל מחליף, שינוי התאריך/השעות. במידה ולאחר כל המאמצים לא תצליח החברה הכלכלית לקיים את המרתון, לא יבוא המשתמש בטענות כלפיה הראשונה.

החזרות וביטולים (למוצרים שאינם מסוג "מרתון"):
כל הרוכש מוצר רשאי לבטל את העסקה ברכישה של המוצר מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשרה ימים מיום קבלת המוצר. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני אל המייל: hetz.th@gmail.com .
ביטול העסקה אפשרי גם במידה והביטול נעשה עקב פגם במוצר: במקרה של ביטול עקב פגם תחזיר החברה הכלכלית בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם; אם המשתמש קיבל את המוצר, עליו להחזירו לחברה הכלכלית במקום בו נמסר באריזתו המקורית בלבד.
מובהר בזאת כי, הן במקרה של ביטול עקב פגם והן במקרה של ביטול שלא עקב פגם, מותנית החזרת התשלום בהחזרת המוצר לחברה הכלכלית במקום רכישתו, באריזתו המקורית, על חשבון המשתמש. מובהר בזאת כי לאחר הביטול השבת התמורה תבוצע על ידי זיכוי כרטיס האשראי במועד חיוב הבא. לא יבוצע החזר במזומן. יובהר ויודגש, כי ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחנות באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

זכויות קניין רוחני:
כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידיאו, העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו ("תכולת האתר"), הינם בבעלותה הבלעדית של החברה הכלכלית ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור החברה הכלכלית בלבד.

הגבלת שימוש:
אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה הכלכלית. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

הגבלת אחריות:
האתר מוצע ומוצג כפי שהוא, בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של החברה הכלכלית.
האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצרכי המשתמש חלה על המשתמש בלבד.
כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו ע"י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים. החברה הכלכלית תהא אחראית על מוצרים שנמכרים על ידי החברה הכלכלית בלבד.
באתר יוצג בפני המשתמשים מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מהחברה הכלכלית ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, החברה הכלכלית אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה הכלכלית בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו
מצדדים שלישיים.
החברה הכלכלית תפעל על מנת לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה הכלכלית אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים או תקלות ובכלל זה תקלות בחומרה, בתוכנה או בתקשורת.
החברה הכלכלית נוקטת אמצעים לאבטחת המידע המצוי באתר, אולם מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה הכלכלית להבטיח כי תצליח למנוע חדירות למחשביה ומערכותיה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר.
למשתמשים לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה הכלכלית אם על אף אמצעי האבטחה שנוקטת החברה הכלכלית יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או להשתמש בו שימוש שאינו מורשה.
בכל מקרה שהחברה הכלכלית לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ו/או לספק את המוצרים או בכל מקרה של שיבושים אחרים כגון בעיות מלאי, חוסר, אספקה וכיוב', או בעיות מחמת כוח עליון ו/או הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטתה של החברה הכלכלית, אזי, למעט הזכות לביטול הרכישה, תוך זיכוי חשבון המשתמש בסכום החיוב (במידה וחויב), לא תישא החברה הכלכלית בכל אחריות כלפי המשתמש.

פרטיות וסודיות המידע:
המידע הנמסר על ידי המשתמש באתר נועד לשימוש בלעדי של החברה הכלכלית ולצורך השימוש באתר, וישמר במסגרת מאגר מידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. הסכמת המשתמש לתנאי השימוש מהווה הסכמה להכללת המידע במאגר כאמור. החברה הכלכלית מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידי המשתמש, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט והיא לא תישא בכל אחריות עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.

הפסקת פעילות האתר ושינויים בו:
החברה הכלכלית רשאית, בכל עת, להחליט על הפסקה קבועה או זמנית של פעילות האתר, חידוש הפעלתו והפסקה חוזרת של פעילותו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
החברה הכלכלית רשאית לשנות, מעת לעת, תנאי שימוש אלה, בלא להודיע על כך מראש. תנאי השימוש החדשים יפורסמו באתר וייכנסו לתוקף לאחר פרסומם כאמור.

דין ושיפוט:
הדין החל על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, במדינת ישראל.